Artykuły z kategorii

Kultura, Edukacja i Sport

Inicjatywy, projekty, organizacje pozarządowe

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NIDZICKIEGO NA LATA 2016-2022 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - Strategii Rozwoju Powiatu Nidzickiego na lata 2016-202...

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego Informuję, że zwołuję XXIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 30 września 2016 r. o godz. 1200 w sali kon...

Turystyka i promocja regionu

Głównym zamierzeniem projektu jest utworzenie nowego produktu turystycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi GPS. Geocaching jest to zabawa w ...