KALENDARZ STAROSTY NIDZICKIEGO

starosta gn kal

23 marca 2017 roku (czwartek)

8:30 Spotkanie z Wicedyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Panem Ryszardem Cecot.

10:00 Spotkanie poświęcone pozyskiwaniu środków dostępnych w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014-2010 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.

24 marca 2017 roku (piątek)

13:00 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

27 marca 2017 roku (poniedziałek)

13:00 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie.

29 marca 2017 roku (środa)

12:00 Sesja Rady Powiatu.

30 marca 2017 roku (czwartek)

17:00 XIV Gala Laur Najlepszym z Najlepszych w Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

11 maja -12 maja 2017 (czwartek- piątek)

Udział w XXI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Kołobrzegu.