Na ukończeniu jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projekt pn. „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka – Janowiec Kościelny – Kuce” Etap II o łącznej długości 4,187 km.

Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki oraz Jacek Dłuski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych sprawdzili stan zaangażowania prac na przebudowywanym odcinku.

Koszt realizacji tego zadania to 2 384 109,28zł z tego środki z PROW 1 500 025,00zł. Pozostała kwota to środki Gminy Janowiec  Kościelny 442 042,13zł oraz środki Powiatu Nidzickiego 442 042,15zł.