Do dziewiątej edycji konkursu PRO Warmia i Mazury 2020 można zgłaszać projekty, których realizacja rozpoczęła się i jeszcze trwa lub rozpoczęła się i zakończyła pomiędzy 1 października 2019 roku a 31 grudnia 2020 roku.


Konkurs kierowany jest przede wszystkim do samorządów lokalnych (gmin i powiatów) z województwa warmińsko-mazurskiego, mogą w nim wziąć udział także instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry.)

Projekty promocyjne zgłaszane do konkursu mogą być projektami realizowanymi w partnerstwie (np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mediami i in.).

Laureatów tegorocznej dziewiątej edycji konkursu poznamy podczas uroczystej gali kończącej pierwszy dzień Jubileuszowego X Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmia i Mazury jesienią tego roku.'

Nabór zgłoszeń do IX edycji PRO Warmia i Mazury potrwa do 15 marca 2021 roku.

Nowy formularz zgłoszenie poprzez stronę znajduje się w zakładce