Lista przyznanych stypendiów dla uczniów szkół za wybite osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne

dla których organem prowadzącym jest

Powiat Nidzicki

za rok szkolny 2019/2020


Przypominamy, że dnia 1 czerwca 2020 r. upływa termin składania wniosków do dyrektorów szkół o stypendium. Stypendia przyznawane są uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat nidzicki, za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, organizacje sportowe i inne.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (tel. 89 625 69 72) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

 

Do pobrania: