Dwa projekty złożone przez nasze placówki oświatowe - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W dniu 4 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę wniosków skierowanych do negocjacji. Oba projekty dotyczą realizacji szkoleń zawodowych i staży dla uczniów, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doposażenia bazy dydaktycznej w placówkach.
Łączna wartość dofinansowania to ponad 890 000 zł. Projektami objętych zostanie 136 uczniów oraz 10 nauczycieli.
119591804 3475616649127845 4050904940568139173 o
fot. Jan Borodziuk