Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy otrzymał dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica 2020-2024".
 
Na realizację programu Ośrodek otrzymał łącznie 17.500 zł. (14.000 zł z budżetu państwa, 3.500 zł ze środków Powiatu Nidzickiego).
Dzięki pozyskanym funduszom, szkoła branżowa doposażona została w 5 laptopów, które pozwolą w wartościowy i atrakcyjny sposób realizować cele i zadania edukacyjne szkoły – zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej.