W styczniu 2021 roku doradcy metodyczni PORE ODN w Nidzicy, Panie Aleksandra Piasecka, Alina Czajka, Agnieszka Brodniewicz, Sabina Reguła oraz Pan Artur Suwiński, przeprowadzili kaskadowe szkolenia dla nauczycieli ze szkół w naszym regionie. Tematem szkoleń były zmiany na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym w 2021 roku.
 
Wymagania egzaminacyjne to istotne wytyczne dla nauczycieli i uczniów, zawierające konkretny zakres ocenianych wiadomości i umiejętności. Ośrodek Rozwoju Edukacji w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki zebrał najistotniejsze zmiany w egzaminach w tym roku szkolnym, przekazując je w przygotowanych szkoleniach doradcom metodycznym ośrodków doskonalenia nauczycieli z całej Polski.
 
Nasi doradcy również brali w nich udział, przekazując uzyskaną wiedze i praktyczne wskazówki nauczycielom szkół powiatu nidzickiego, działdowskiego i szczycieńskiego.
 
W rezultacie przeprowadzono:
- 4 szkolenia dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawnych;
- 3 szkolenia dla nauczycieli języka polskiego szkół średnich;
- 4 szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych;
- 3 szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego szkół średnich;
- 3 szkolenia dla nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawnych;
- 3 szkolenia dla nauczycieli języka niemieckiego szkół średnich;
- 5 szkoleń dla nauczycieli matematyki szkół średnich.
 
Ogółem przeszkolono 174 nauczycieli z trzech powiatów, objętych wsparciem nidzickiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.