Wojewódzki konkurs plastyczny „Fajna akcja integracja” rozstrzygnięty! Konkurs powstał z myślą o promowaniu idei edukacji włączającej, ukazaniu wrażliwości i zdolności artystycznych dzieci i młodzieży, bez względu na rodzaj szkoły, do której uczęszczają, niepełnosprawność lub jej brak.
 
Tematem wiodącym tegorocznej edycji był kolorowy świat, widziany z perspektywy młodego człowieka ukazuje nam, dorosłym ile w nim piękna i różnorodności.
 
Organizatorami konkursu byli nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy oraz doradcy metodyczni Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nidzicy. Wyróżnione prace zebrane zostały w przepięknie wydany kalendarz na nowy, 2021 rok. Mamy nadzieję, że przyniesie on wiele dobrego i będzie tak kolorowy, spokojny i radosny, jak świat widziany oczami uczniów z naszego województwa.
 
Prezentacja poszczególnych prac i wykaz laureatów znajdą Państwo na stronie internetowej SOSW w Nidzicy.