Nowy projekt na „GÓRCE” – warto być uczniem naszej szkoły!
W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy rusza nowy projekt pn. „Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy” współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Obecnie trwa rekrutacja!
Do kogo skierowany jest Projekt i co obejmuje?
Projekt kierowany jest do Uczniów klas starszych TE, TI, TL, TPS i TB.
W ramach Projektu Uczniowie otrzymają:
Indywidualne Diagnozy
Dodatkowe kursy (od marca do czerwca 2021):
Kurs nauki jazdy kat. B
Kurs: Spawacz 141 TIG
Kurs Operator wózka widłowego
Kurs Obsługa programów magazynowo-sprzedażowych
Kurs Instalacja sieci światłowodowych
oraz dodatkowe staże u pracodawców, za które stażyści otrzymują stypendium!
Więcej informacji na stronie szkoły i platformie TEAMS
Zapraszamy!