13 stycznia odbył się 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem - "Pomaganie jest dziecinnie proste - gramy dla dzieci małych i bez focha".

Już od rana nidziccy wolontariusze wyruszyli z puszkami do różnych miejsc na terenie całego powiatu.

O godzinie 16.00, w sali rycerskiej nidzickiego zamku rozpoczęła się licytacja „fantów”, w której uczestniczyli m. in. starosta Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek, burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala oraz przewodniczący rady powiatu Andrzej Bróździński. Po podliczeniu wszystkich datków okazało się, że Nidziczanie przekazali na WOŚP 27.079,89 złotych. Spośród wolontariuszy wyróżniono Jakuba Wiśniewskiego i Laurę Owsiankę, którzy do swoich puszek uzbierali najwięcej.

Uwieńczeniem tego dnia był występ Grupy Signum - pięknego pokazu tańca z ogniem.

 

zdjęcia: Gmina Nidzica, nidzica.wm.pl

11 stycznia, w Olsztynie odbyło się spotkanie starosty i wicestarosty powiatu nidzickiego Marcina Palińskiego i Pawła Przybyłka z Dyrektorem Polskiej Spółki Gazownictwa Edwardem Gollantem. Dotyczyło ono współpracy powiatu nidzickiego ze spółką oraz funkcjonowania budynku po byłej gazowni. Podjęte działania mają na celu pomoc w gazyfikacji terenów wszystkich gmin w powiecie nidzickim.

Z tego też względu, 28 stycznia o godz. 10 zaplanowane zostało spotkanie z włodarzami gmin: Nidzicy, Kozłowa, Janowa i Janowca Kościelnego, na którym PSG przedstawi szczegółowy program współpracy w związku ze zmianami jakie zaszły w podłączaniu nowych klientów.

12 stycznia, na Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się mecz radnych powiatu nidzickiego z radnymi rady miejskiej. Spotkanie zostało rozegrane w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku lepsi okazali się zawodnicy powiatu, którzy pokonali swoich rywali aż 6:1. Gole dla zwycięzców zdobyli: Grzegorz Mróz - 3, Marcin Paliński - 1, Leszek Pepłowski - 1 i Paweł Przybyłek - 1. Dla radnych miejskich bramkę honorową strzelił Robert Stasiukiewicz.

9 stycznia 2019 roku, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy odbyło się międzypokoleniowe spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyli: starosta powiatu nidzickiego Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek oraz kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

Spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze, przy wspólnym kolędowaniu i pięknych wspomnieniach.

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego

Informuję, że zwołuję V Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

 

           Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego za rok 2018.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady za 2018 r.
 6. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2019 r.
 7. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu z działalności w II półroczu 2018 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie powiatu na rok 2019,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037
 • rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Mieszkańców bloków przy ul. 1. Maja 32, 32a, 32b, 34, 34a oraz domów przy ul. 1 Maja 24 i 30 w Nidzicy,
 • przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.15/2018)6/2018)
 1. Wnioski radnych i sprawy różne.
 2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

                                                                                                   /-/ mgr inż. Andrzej Bróździński

Technikum w ZSZiO im. Stanisława Staszica zajęło 3. miejsce na 76. w rankingu techników "Perspektywy - Technika 2019" w województwie wamińsko-mazurskim.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki z egzaminu zawodowego.

 

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego zajęło natomiast miejsce 13. na 145. w rankingu liceów ogólnokształcących "Perspektywy - Licea 2019" w województwie warmińsko-mazurskim.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

 

Miejsca te są wynikiem determinacji i ogromnej pracy dyrekcji i kadry pedagogicznej. Świadczą o wysokim poziomie nauczania, który ma bardzo duży wpływ na decyzje setki uczniów szukających odpowiedniej dla siebie szkoły

Serdecznie gratulujemy!

fot. Jan Borodziuk

7 stycznia o godzinie 12, w Hotelu Krasickim w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), w którym uczestniczyli wicestarosta powiatu nidzickiego Paweł Przybyłek oraz kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m. in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj: www.miir.gov.pl/ksrr.

Organizatorem spotkania było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Już 13 stycznia 2019 roku XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Razem z Nidzickim Ośrodkiem Kultury zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej wspaniałej akcji.

7 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie starosty nidzickiego Marcina Palińskiego z Dyrektorem Generalnym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Pawłem Żukowskim, na którym omówiono główne założenia współpracy i plany na 2019 rok.

W spotkaniu uczestniczyli również wicestarosta Paweł Przybyłek, radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Patryk Kozłowski oraz burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala.

Od dnia 2 stycznia 2019 roku udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 575 136 077.

Rejestracja jest możliwa wyłącznie w dni robocze, w godz. 8.00-15.00.