Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystapiło do realizacji projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

opis projektu